Odontoma

Odontom

Svensk definition

En blandtumör av odontogent ursprung, där både epitelcellerna och mesemkymcellerna uppvisar fullständig differentiering, vilket leder till bildande av tandstrukturer.

Engelsk definition

A mixed tumor of odontogenic origin, in which both the epithelial and mesenchymal cells exhibit complete differentiation, resulting in the formation of tooth structures. (Jablonski, Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Odontomas Fibroodontoma Fibroodontomas Fibro-Odontoma Fibro Odontoma Fibro-Odontomas Fibro-odontoma, Ameloblastic Ameloblastic Fibro-odontoma Ameloblastic Fibro-odontomas Fibro odontoma, Ameloblastic Fibro-odontomas, Ameloblastic Odontoma, Compound Compound Odontoma Compound Odontomas Odontomas, Compound