Nitro Compounds

Nitroföreningar

Svensk definition

Föreningar med nitrogruppen, -NO2, bunden till kol. I förening med kväve bildar de nitraminer och i förening med syre bildar de nitrater.

Engelsk definition

Compounds having the nitro group, -NO2, attached to carbon. When attached to nitrogen they are nitramines and attached to oxygen they are NITRATES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrated Compounds