Nitriles

Nitriler

Svensk definition

Organiska föreningar som innehåller -CN-radikalen. De skiljer sig från cyanider, vilka är oorganiska salter av vätecyanid.

Engelsk definition

Organic compounds containing the -CN radical. The concept is distinguished from CYANIDES, which denotes inorganic salts of HYDROGEN CYANIDE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrile