Neurodermatitis

Neurodermatit

Svensk definition

En ytterst mångskiftande eksemåkomma som antas vara en reaktion på långvarigt rivande, gnidande eller nypande av huden för att lindra intensiv klåda. eksemet varierar i intensitet, svårighetsgrad, förlopp och morfologiskt uttryck hos olika individer. Neurodermatit tros av vissa vara ett psykogent tillstånd. Den avgränsade eller lokala formen kallas ofta lichen simplex chronicus.

Engelsk definition

An extremely variable eczematous skin disease that is presumed to be a response to prolonged vigorous scratching, rubbing, or pinching to relieve intense pruritus. It varies in intensity, severity, course, and morphologic expression in different individuals. Neurodermatitis is believed by some to be psychogenic. The circumscribed or localized form is often referred to as lichen simplex chronicus.

Svenska synonymer

Lichen simplex chronicus Klådeksem Lokaliserad neurodermatit Begränsad neurodermatit

Engelska synonymer

Neurodermatitides Lichen Simplex Chronicus Neurodermatitis, Localized Localized Neurodermatitides Localized Neurodermatitis Neurodermatitides, Localized Neurodermatitis, Circumscribed Circumscribed Neurodermatitides Circumscribed Neurodermatitis Neurodermatitides, Circumscribed