Nerve Fibers, Myelinated

Myeliniserade nervtrådar

Svensk definition

En typ av nervtrådar, definierade utifrån sin struktur, särskilt nervhöljets. De myeliniserade nervtrådarnas axon är helt inneslutna i myelinskidor. De utgörs av trådar med förhållandevis stora och varierande tvärsnitt. Deras nervledningshastighet är högre än den hos icke-myeliniserade nervtrådar. Myeliniserade nervertrådar finns både i somatiska och autonoma nerver.

Engelsk definition

A class of nerve fibers as defined by their structure, specifically the nerve sheath arrangement. The AXONS of the myelinated nerve fibers are completely encased in a MYELIN SHEATH. They are fibers of relatively large and varied diameters. Their NEURAL CONDUCTION rates are faster than those of the unmyelinated nerve fibers (NERVE FIBERS, UNMYELINATED). Myelinated nerve fibers are present in somatic and autonomic nerves.

Svenska synonymer

Myeliniserade nervfibrer A-fibrer B-fibrer

Engelska synonymer

Fiber, Myelinated Nerve Fibers, Myelinated Nerve Myelinated Nerve Fiber Myelinated Nerve Fibers Nerve Fiber, Myelinated A Fibers A Fiber Fiber, A Fibers, A B Fibers B Fiber Fiber, B Fibers, B