Natural Childbirth

Naturlig förlossning

Svensk definition

Barnafödande utan medicinska ingrepp, oftast med hjälp av avslappningsterapi eller psykoprofylax.

Engelsk definition

Labor and delivery without medical intervention, usually involving RELAXATION THERAPY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Childbirth, Natural Water Birth Water Births Waterbirth Lamaze Technique Technique, Lamaze