Myotonia

Myotoni

Svensk definition

Ihållande oförmåga hos en muskel att slappna av efter sammandragning. Detta kan inträffa efter frivillig sammandragning, stöt mot muskeln eller elektrisk stimulering. Myotoni är ett typiskt kännetecken för myotoniska störningar.

Engelsk definition

Prolonged failure of muscle relaxation after contraction. This may occur after voluntary contractions, muscle percussion, or electrical stimulation of the muscle. Myotonia is a characteristic feature of MYOTONIC DISORDERS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myotonias Percussion Myotonia Myotonia, Percussion Myotonias, Percussion Percussion Myotonias Myotonic Phenomenon Myotonic Phenomenons Phenomenon, Myotonic Phenomenons, Myotonic