Methomyl

Metomyl

Svensk definition

Ett karbamat för insektsbekämpning med antikolinesterasverkan.

Engelsk definition

A carbamate insecticide with anticholinesterase activity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lannate 20 Lannate