Mescaline

Meskalin

Svensk definition

En hallucinogen alkaloid från blomställningarna på den mexikanska kaktusen Lophophora williamsii, som användes av indianer vid religiösa riter och som experimentellt psykotomimetiskt preparat. Bland de cellulära effekterna märks agonistverkan på somliga typer av serotoninreceptorer. Medlet har inget terapeutiskt bruk, men är tillåtet för rituellt bruk inom de amerikanska urinvånarnas kyrkosamfund.

Engelsk definition

Hallucinogenic alkaloid isolated from the flowering heads (peyote) of Lophophora (formerly Anhalonium) williamsii, a Mexican cactus used in Indian religious rites and as an experimental psychotomimetic. Among its cellular effects are agonist actions at some types of serotonin receptors. It has no accepted therapeutic uses although it is legal for religious use by members of the Native American Church.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Trimethoxyphenethylamine 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine Peyote Mezcalin