Melioidosis

Melioidos

Svensk definition

En infektionssjukdom hos människor och djur som liknar rots. Den orsakas av Burkholderia pseudomallei och kan variera från vilande infektion till svårartat tillstånd med abscesser, lunginflammation och bakteriemi.

Engelsk definition

A disease of humans and animals that resembles GLANDERS. It is caused by BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI and may range from a dormant infection to a condition that causes multiple abscesses, pneumonia, and bacteremia.

Svenska synonymer

Burkholderia pseudomallei infektion

Engelska synonymer

Melioidoses Burkholderia pseudomallei Infection Burkholderia pseudomallei Infections Infection, Burkholderia pseudomallei Infections, Burkholderia pseudomallei