Managed Care Programs

Kontraktstyrd vård

Svensk definition

Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.

Engelsk definition

Health insurance plans intended to reduce unnecessary health care costs through a variety of mechanisms, including: economic incentives for physicians and patients to select less costly forms of care; programs for reviewing the medical necessity of specific services; increased beneficiary cost sharing; controls on inpatient admissions and lengths of stay; the establishment of cost-sharing incentives for outpatient surgery; selective contracting with health care providers; and the intensive management of high-cost health care cases. The programs may be provided in a variety of settings, such as HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATIONS and PREFERRED PROVIDER ORGANIZATIONS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Managed Care Program Program, Managed Care Programs, Managed Care Managed Health Care Insurance Plans Managed Care Care, Managed Insurance Case Management Case Management, Insurance Management, Insurance Case