Lymphedema

Lymfödem

Svensk definition

Ödem till följd av hinder i lymfkärlen eller störningar i lymfknutorna.

Engelsk definition

Edema due to obstruction of lymph vessels or disorders of the lymph nodes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphedemas Milroy Disease Early Onset Lymphedema Early Onset Lymphedemas Lymphedemas, Early Onset Hereditary Lymphedema Hereditary Lymphedemas Lymphedema, Hereditary Lymphedemas, Hereditary Hereditary Lymphedema 1 Hereditary Lymphedema 1s Lymphedema, Early-Onset Early-Onset Lymphedema Early-Onset Lymphedemas Lymphedema, Early Onset Lymphedemas, Early-Onset Hereditary Lymphedema Type I Milroy's Disease Milroys Disease Nonne-Milroy Disease Nonne Milroy Disease Nonne-Milroy Lymphedema Lymphedema, Nonne-Milroy Nonne Milroy Lymphedema Nonne-Milroy-Meige Disease Nonne Milroy Meige Disease Primary Congenital Lymphedema Congenital Lymphedema, Primary Congenital Lymphedemas, Primary Lymphedema, Primary Congenital Lymphedemas, Primary Congenital Primary Congenital Lymphedemas Congenital Familial Lymphedema Congenital Hereditary Lymphedema Congenital Hereditary Lymphedemas Hereditary Lymphedema, Congenital Hereditary Lymphedemas, Congenital Lymphedema, Congenital Hereditary Lymphedemas, Congenital Hereditary Lymphedema, Hereditary, Ia