Lubrication

Smörjning

Svensk definition

Anbringande av ett ämne för att minska friktionen mellan två ytor. Det kan röra sig om oljor, fetter och liknande ämnen för smörjning av medicinsk utrustning, men även om ämnen som används för att minska vävnadsfriktion, som t ex hudsalvor eller vaginala glidmedel.

Svenska synonymer

Lubrikation

Engelska synonymer

Lubrications