Leg Ulcer

Bensår

Svensk definition

Kroniska, svårläkta sår på underbenen. Beror oftast på dålig blodcirkulation. 90 procent av bensåren är varikösa, 5 procent orsakas av arteriella sjukdomar och de kvarstående 5 procenten beror på annat.

Engelsk definition

Ulceration of the skin and underlying structures of the lower extremity. About 90% of the cases are due to venous insufficiency (VARICOSE ULCER), 5% to arterial disease, and the remaining 5% to other causes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leg Ulcers Ulcer, Leg Ulcers, Leg