Lactation

Mjölkbildning

Svensk definition

Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.

Svenska synonymer

Laktation Förlängd laktation

Engelska synonymer

Milk Secretion Milk Secretions Lactation, Prolonged Lactations, Prolonged Prolonged Lactation Prolonged Lactations