Lacrimal Apparatus

Tårapparat

Svensk definition

Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.

Engelsk definition

The tear-forming and tear-conducting system which includes the lacrimal glands, eyelid margins, conjunctival sac, and the tear drainage system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Apparatus, Lacrimal Lateral Canthus Canthus, Lateral Lacrimal Ducts Duct, Lacrimal Ducts, Lacrimal Lacrimal Duct Lacrimal Gland Gland, Lacrimal Glands, Lacrimal Lacrimal Glands Conjunctival Sacs Conjunctival Sac Sac, Conjunctival Sacs, Conjunctival Lacrimal Punctum Lacrimal Punctums Punctum, Lacrimal Punctums, Lacrimal Medial Canthus Canthus, Medial