Exocrine Glands

Exokrina körtlar

Svensk definition

Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.

Engelsk definition

Glands of external secretion that release its secretions to the body's cavities, organs, or surface, through a duct.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exocrine Gland Gland, Exocrine Glands, Exocrine