Keratoconus

Keratokonus

Svensk definition

Icke-inflammatorisk, vanligen dubbelsidig framträngning av ögats hornhinna, vars topp är förskjuten nedåt och mot näsan. Fenomenet uppträder oftast hos kvinnor i pubertetsålder. Orsaken är okänd, men ärftliga faktorer kan ligga bakom. Benämningen -konus avser konformen på hornhinnans framträngning.

Engelsk definition

A noninflammatory, usually bilateral protrusion of the cornea, the apex being displaced downward and nasally. It occurs most commonly in females at about puberty. The cause is unknown but hereditary factors may play a role. The -conus refers to the cone shape of the corneal protrusion. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.