Iritis

Irisinflammation

Svensk definition

Inflammation i regnbågshinnan, kännetecknad av cirkumkornealinjektion, ljusväg, hornhinneutfällningar, sammandragen och trög pupill, samt missfärgning av regnbågshinnan.

Engelsk definition

Inflammation of the iris characterized by circumcorneal injection, aqueous flare, keratotic precipitates, and constricted and sluggish pupil along with discoloration of the iris.

Svenska synonymer

Irit

Engelska synonymer

Iritides