Intracranial Pressure

Intrakraniellt tryck

Svensk definition

Tryck inuti skallutrymmet. Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.

Engelsk definition

Pressure within the cranial cavity. It is influenced by brain mass, the circulatory system, CSF dynamics, and skull rigidity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Intracranial Pressures Pressure, Intracranial Pressures, Intracranial Subarachnoid Pressure Pressure, Subarachnoid Pressures, Subarachnoid Subarachnoid Pressures Intracerebral Pressure Intracerebral Pressures Pressure, Intracerebral Pressures, Intracerebral