Intertrigo

Intertrigo

Svensk definition

En ytlig dermatit som förekommer på hudytor i kontakt med varandra, såsom armhålorna, veck i nacken, skinkorna, tårna osv. Fetma är en predisponerande faktor. Besvären orsakas av fukt och friktion och kännetecknas av rodnad, uppmjukning, sveda och exsudation.

Engelsk definition

A superficial dermatitis occurring on skin surfaces in contact with each other, such as the axillae, neck creases, intergluteal fold, between the toes, etc. Obesity is a predisposing factor. The condition is caused by moisture and friction and is characterized by erythema, maceration, burning, and exudation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.