Interneurons

Interneuroner

Svensk definition

I stort sett alla nervceller som inte är motoriska eller sensoriska. Med interneuroner kan även avses nervceller vars axoner förblir inom ett bestämt område i hjärnan, i motsats till sådana (projektionsneuroner) vars axoner skjuter ut i andra hjärnområden.

Engelsk definition

Most generally any NEURONS which are not motor or sensory. Interneurons may also refer to neurons whose AXONS remain within a particular brain region in contrast to projection neurons, which have axons projecting to other brain regions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interneuron Intercalated Neurons Intercalated Neuron Neuron, Intercalated Neurons, Intercalated