Infrared Rays

Infraröda strålar

Svensk definition

Det band i det elektromagnetiska spektret som vanligtvis upplevs som värme. De infraröda strålarna har längre våglängder än det synliga ljuset och når in i mikrovågsfrekvenserna. Infrarött ljus används för värmebehandling och för uppvärmning av mat.

Engelsk definition

That portion of the electromagnetic spectrum usually sensed as heat. Infrared wavelengths are longer than those of visible light, extending into the microwave frequencies. They are used therapeutically as heat, and also to warm food in restaurants.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infrared Ray Ray, Infrared Rays, Infrared Heat Waves Heat Wave Wave, Heat Waves, Heat