Iliac Vein

Tarmven

Svensk definition

En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.

Engelsk definition

A vein on either side of the body which is formed by the union of the external and internal iliac veins and passes upward to join with its fellow of the opposite side to form the inferior vena cava.

Svenska synonymer

Iliaca-ven Vena iliaca

Engelska synonymer

Iliac Veins Vein, Iliac Veins, Iliac Deep Circumflex Iliac Vein