Hypoparathyroidism

Hypoparatyreos

Svensk definition

Ett tillstånd orsakat av bisköldkörtelhormonbrist (PTH-brist). Tillståndet kännetecknas av hypokalcemi och hyperfosfatemi. Hypokalcemi leder till tetani. Den förvärvade formen beror på avlägsnandet av eller skador på bisköldkörtlar. Den medfödda formen beror på mutationer av gener som TBX1 (se DiGeorges syndrom), CASR eller bisköldkörtelhormon.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Idiopathic Hypoparathyroidism Hypoparathyroidism, Idiopathic