Hyperkinesis

Hyperkinesi

Svensk definition

Onormalt stor muskelrörelseaktivitet i hela kroppen, vilken kan vara förknippad med organfel eller psykologiska störningar.

Engelsk definition

Excessive movement of muscles of the body as a whole, which may be associated with organic or psychological disorders.

Svenska synonymer

Hyperaktivitet, motorisk Motorisk hyperaktivitet

Engelska synonymer

Hyperkinesia Hyperkinetic Movements Hyperkinetic Movement Movement, Hyperkinetic Movements, Hyperkinetic Hyperactivity, Motor Motor Hyperactivity Hyperkinesia, Generalized Generalized Hyperkinesia Generalized Hyperkinesias Hyperkinesias, Generalized