Hyperhidrosis

Hyperhidros

Svensk definition

Onormalt kraftig svettning. Lokal hyperhidros förekommer främst på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Den främsta orsaken tros vara emotionell. Generell hyperhidros kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.

Engelsk definition

Excessive sweating. In the localized type, the most frequent sites are the palms, soles, axillae, inguinal folds, and the perineal area. Its chief cause is thought to be emotional. Generalized hyperhidrosis may be induced by a hot, humid environment, by fever, or by vigorous exercise.

Svenska synonymer

Svår svettning Generell svettning Lokal svettning

Engelska synonymer

Hyperidrosis