Hydrazines

Hydraziner

Svensk definition

En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.

Engelsk definition

Substituted derivatives of hydrazine (formula H2N-NH2).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.