Home Childbirth

Hemförlossning

Svensk definition

Barnafödande i hemmet.

Engelsk definition

Childbirth taking place in the home.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Childbirth, Home Childbirths, Home Childbirth at Home Home Birth Birth, Home Births, Home Home Births Childbirths at Home