Home Care Services

Hemsjukvård

Svensk definition

Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.

Engelsk definition

Community health and NURSING SERVICES providing coordinated multiple services to the patient at the patient's homes. These home-care services are provided by a visiting nurse, home health agencies, HOSPITALS, or organized community groups using professional staff for care delivery. It differs from HOME NURSING which is provided by non-professionals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Home Care Service Service, Home Care Services, Home Care Care Services, Home Domiciliary Care Care, Domiciliary Home Health Care Home Care Care, Home