Histoplasmosis

Histoplasmos

Svensk definition

Infektion framkallad genom inandning eller intag av sporer från svampen Histoplasma capsulatum av släktet Histoplasma. Den har världsomfattande utbredning och är särskilt vanlig i den amerikanska mellanvästern.

Engelsk definition

Infection resulting from exposure to the fungus HISTOPLASMA. It is worldwide in distribution and particularly common in the central and eastern states, especially areas around the Ohio and Mississippi River valleys.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Histoplasmoses Histoplasma Infection Histoplasma Infections Infection, Histoplasma Infections, Histoplasma Histoplasma capsulatum Infection Histoplasma capsulatum Infections Infection, Histoplasma capsulatum Infections, Histoplasma capsulatum