Hempa

Hempa

Svensk definition

Ett kemiskt steriliseringsmedel som antas vara cancerframkallande.

Engelsk definition

A chemosterilant agent that is anticipated to be a carcinogen.

Svenska synonymer

Hexametylfosforamid

Engelska synonymer

HMPA Hexamethylphosphoric Triamide Triamide, Hexamethylphosphoric Hexametapol Hexamethylphosphoramide