Health Services Accessibility

Tillgänglighet till hälso- och sjukvård

Svensk definition

Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.

Engelsk definition

The degree to which individuals are inhibited or facilitated in their ability to gain entry to and to receive care and services from the health care system. Factors influencing this ability include geographic, architectural, transportational, and financial considerations, among others.

Svenska synonymer

Hälso- och sjukvårdstillgänglighet Tillgång till hälso- och sjukvård Geografisk tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster Tillgång till preventivmedel

Engelska synonymer

Availability of Health Services Health Services Availability Accessibility of Health Services Accessibility, Health Services Access to Health Services Access to Health Care Access to Therapy Access to Therapies Therapy, Access to Access to Treatment Access to Treatments Treatment, Access to Health Services Geographic Accessibility Program Accessibility Accessibility, Program Access To Medicines Access To Medicine Access to Medications Access to Medication Medication, Access to Medication Access Access, Medication Medication Accesses Contraceptive Availability Availability, Contraceptive Contraceptive Access Access, Contraceptive Contraceptive Accesses Contraception Access Access, Contraception Access to Contraception Access to Contraceptions Contraception, Access to