Health Resources

Hälso- och sjukvårdsresurser

Svensk definition

Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Engelsk definition

Available manpower, facilities, revenue, equipment, and supplies to produce requisite health care and services.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health Resource Resource, Health Resources, Health Resources Resource