Health Priorities

Hälso- och sjukvårdsprioriteringar

Svensk definition

Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.

Engelsk definition

Preferentially rated health-related activities or functions to be used in establishing health planning goals. This may refer specifically to PL93-641.

Svenska synonymer

Prioritering inom hälso- och sjukvård

Engelska synonymer

Priorities, Health Health Priority Priority, Health