Harringtonines

Harringtoniner

Svensk definition

Tetracykliska spirobensazepiner från fröna av Cephalotaxus (en barrväxt). De är estrar av alkaloiden cefalotaxin och kan användas som antitumörmedel.

Engelsk definition

Tetracyclic spiro-BENZAZEPINES isolated from the seeds of CEPHALOTAXUS. They are esters of the alkaloid cephalotaxine and may be effective as antineoplastic agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cephalotaxine Alkaloids Alkaloids, Cephalotaxine Cephalotaxus Alkaloids Alkaloids, Cephalotaxus