Glanders

Rots

Svensk definition

Slemhinneinfektion hos hästar som även kan överföras till människor. Den orsakas av Burkholderia mallei och kännetecknas av såriga luftvägsslemhinnor och hudutslag.

Engelsk definition

A contagious disease of horses that can be transmitted to humans. It is caused by BURKHOLDERIA MALLEI and characterized by ulceration of the respiratory mucosa and an eruption of nodules on the skin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.