Galantamine

Galantamin

Svensk definition

Ett bensazepin från växten Galanthus. Det är en kolinesterashämmare som används för att motverka muskeleffekterna av gallamintrietiodid och tubokurarin och som provats till behandling av Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.

Svenska synonymer

Nivalin Reminyl Galantaminhydrobromid

Engelska synonymer

Lycoremine Galantamin Galanthamine Nivaline Nivalin Razadyne Reminyl Galanthamine Hydrobromide