Frostbite

Frostskada

Svensk definition

Vävnadsskada pga förfrysning.

Engelsk definition

Damage to tissues as the result of low environmental temperatures.

Svenska synonymer

Förfrysning

Engelska synonymer

Frostbites