Cold Injury

Köldskada

Svensk definition

En fysisk skada orsakad av exponering av kroppen för extremt låga omgivande temperaturer som kan leda till rörlut av kroppsdelar eller i extrema fall till döden. Exempel på köldskador är förfrysning och frostknöl.

Engelsk definition

A physical injury caused by exposure of the body to extremely low ambient temperatures that may lead to loss of body parts, or in extreme cases, death. Examples of cold injury are FROSTBITE and CHILBLAINS.

Svenska synonymer

Kylskada

Engelska synonymer

Cold Injuries Injuries, Cold Injury, Cold