Fistula

Fistel

Svensk definition

Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.

Engelsk definition

Abnormal communication most commonly seen between two internal organs, or between an internal organ and the surface of the body.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fistulas