Eye Protective Devices

Ögonskydd

Svensk definition

Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.

Engelsk definition

Personal devices for protection of the eyes from impact, flying objects, glare, liquids, or injurious radiation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Device, Eye Protective Devices, Eye Protective Eye Protective Device Protective Device, Eye Protective Devices, Eye Goggles Sun Glasses, Nonprescription Glasses, Nonprescription Sun Nonprescription Sun Glasses Safety Lenses Lenses, Safety Safety Glasses Glasses, Safety