Exotoxins

Exotoxiner

Svensk definition

Toxiner som produceras av i synnerhet bakterie- och svampceller och utsöndras i odlingsmediet eller i omgivningen.

Engelsk definition

Toxins produced, especially by bacterial or fungal cells, and released into the culture medium or environment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exotoxin