Ergot Alkaloids

Ergotalkaloider

Svensk definition

Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.

Engelsk definition

Alkaloids originally isolated from the ergot fungus Claviceps purpurea (Hypocreaceae). They include compounds that are structurally related to ergoline (ERGOLINES) and ergotamine (ERGOTAMINES). Many of the ergot alkaloids act as alpha-adrenergic antagonists.

Svenska synonymer

Mjöldrygealkaloider

Engelska synonymer

Alkaloids, Ergot Clavine Alkaloids Alkaloids, Clavine