Enterotoxins

Enterotoxiner

Svensk definition

Ämnen som har giftverkan på tarmkanalen och orsakar kräkning, diarré osv. De flesta enterotoxiner produceras av bakterier.

Engelsk definition

Substances that are toxic to the intestinal tract causing vomiting, diarrhea, etc.; most common enterotoxins are produced by bacteria.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Enterotoxin Staphylococcal Enterotoxins Enterotoxins, Staphylococcal Staphylococcal Enterotoxin Enterotoxin, Staphylococcal