Endocrine System Diseases

Hormonsjukdomar

Svensk definition

Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.

Engelsk definition

Pathological processes of the ENDOCRINE GLANDS, and diseases resulting from abnormal level of available HORMONES.

Svenska synonymer

Endokrina sjukdomar Systemiska endokrina sjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Endocrine System Diseases, Endocrine System Endocrine System Disease System Disease, Endocrine System Diseases, Endocrine Endocrine Diseases Disease, Endocrine Diseases, Endocrine Endocrine Disease Diseases of Endocrine System