Efficiency

Effektivitet

Svensk definition

Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.

Engelsk definition

Ratio of output to effort and or resources, or the ratio of effort and or resources produced to energy expended.

Svenska synonymer

Produktivitet Verkan Verkningsgrad

Engelska synonymer

Productivity