Drug Hypersensitivity

Läkemedelsöverkänslighet

Svensk definition

Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.

Engelsk definition

Immunologically mediated adverse reactions to medicinal substances used legally or illegally.

Svenska synonymer

Läkemedelsallergi

Engelska synonymer

Drug Hypersensitivities Hypersensitivities, Drug Drug Allergy Allergies, Drug Drug Allergies Hypersensitivity, Drug Allergy, Drug