Dissociative Disorders

Dissociativa störningar

Svensk definition

Plötsliga och tillfälliga förändringar i medvetandets normalt samverkande funktioner.

Engelsk definition

Sudden temporary alterations in the normally integrative functions of consciousness.

Svenska synonymer

Konversionsstörningar Dissociativ fugue Dissociation Dissosiativ hysteri

Engelska synonymer

Disorder, Dissociative Disorders, Dissociative Dissociative Disorder Dissociative Reaction Dissociative Reactions Reaction, Dissociative Reactions, Dissociative Hysteria, Dissociative Dissociative Hysteria Hysterias, Dissociative Fugue Dissociation