Dissociative Identity Disorder

Dissociativ identitetsstörning

Svensk definition

En dissociativ störning som innebär att individen antar två eller fler distinkta personligheter. Varje personlighet är en fullt sammansatt och komplex enhet, med sina minnen, beteendemönster och sociala liv. Övergång från en personlighet till en annan inträffar plötsligt.

Engelsk definition

A dissociative disorder in which the individual adopts two or more distinct personalities. Each personality is a fully integrated and complex unit with memories, behavior patterns and social friendships. Transition from one personality to another is sudden.

Svenska synonymer

Multipel personlighetsstörning Dubbel personlighet Personlighetsklyvning

Engelska synonymer

Disorder, Dissociative Identity Identity Disorder, Dissociative Multiple Personality Disorder Disorder, Multiple Personality Multiple Personality Disorders Personality Disorder, Multiple Personality Disorders, Multiple Multiple Identity Disorder Disorder, Multiple Identity Identity Disorder, Multiple Multiple Identity Disorders Multiple Personalities Multiple Personality Personalities, Multiple Personality, Multiple Dual Personality Personalities, Dual Personality, Dual